SlovakNHL.sk
Kontakt
Ženský hokejový klub mesta Zvolen
Tulská 6
960 01 Zvolen
Kontaktná osoba
Branický Jaroslav
0902 912 289
branicky@chello.sk
Untitled Document

V sezóne 2002/2003 družstvo Zvolena obsadilo 4. miesto.
V sezóne 2001/2002 družstvo Zvolena obsadilo 3. miesto.

Do zvolenských novín sa prihlásilo úctyhodných 58 dievčat. S myšlienkou založiť ženský hokejový oddiel vo Zvolene prišli hráčky TJ Medokýš Martin - Darina Kršteňanská a Iva Ježková, ktoré v našom meste študovali. A tak pod vedením trénerov Jána Podkonického a Pal'a Jurašku sa 5.októbra 1992 začal prvý tréning na l'ade. Napriek tomu, že bolo prihlásených vel'a dievčat, počas dvoch týždňov sa počet záujemkýň zredukoval na 20. Mnohé si nevedeli predstaviť, čo hokej potrebuje a ostali len tie najodvážnejšie. Cez prestávku prvoligového hokeja družstva dospelých dňa 20.októbra 1992, predviedli dievčatá v priebehu prestávky to, čo ich tréneri za pár dní naučili. Prvý oficiálny zápas sa odohral 18.februára 1993 v Leviciach. Hned' po tomto stretnutí, ktoré naše hráčky prehrali 9 : 2, požiadali funkcionári Levíc (vtedy hrali prvú ligu) celú prvú pät'ku o hosťovanie. A tak sa v sezóne 1992/93 po prvýkrát zúčastnili majstrovských zápasov naše hráčky: Baňášová Slava, Čiema Mirka, Lorinčiková Maja, Babiaková Petra, Petrušová Martina. Letná príprava na sezónu 1993/94 sa začala 5.mája 1993, pod vedením Baňáša Miroslava a neskoršie sa k nemu pridal d'alší úspešný hráč Zvolena - Stano Rajecký. Pod vedením týchto trénerov vstúpili hráčky Zvolena do ich prvej sezóny.

"Dvadsať statočných", prvé súťažné družstvo žien v sezóne 1992/93. Horný rad: Šuchová. Húsková. Daxnerová. Machová. Oravcová. Ďurišová. Petrušová. Stredný rad: Baňášová. Holbová. Kršteňanská. Ješková. Ridzoňová. Nedeliaková. Kučerová. Sediace: Babiaková. Tišťanová. Baňáš - tréner, Čierna. Černayová. Lorinčiková

Každý začiatok je ťažký. Na prvé body sme museli čakať až do 19.12.1993, ked' sme zvíťazili nad AC Nitra 2 : 1 gólmi Babiakovej a Lorenčíkovej. V tejto našej prvej sezóne sme zo 16 družstiev obsadili 12 miesto. Vedúcim družstva bol Ľuboš Lorenčík.
Sezónu 1994/95 sme začali s novým realizačným tímom. Vedúcim družstva sa stal Vladimír Oravec, trénermi Stanislav Rajecký a Vladimír Balog. Ťažká ekonomická situácia sa preniesla aj do ženského hokeja. Z 15-tich účastníkov prvej ligy zastalo 10 družstiev .
Vcelku úspešnú sezónu sme zakončili účasťou na prvom ženskom medzinárodnom turnaji v Prešove. Po výsledkoch Prešov - Zvolen 3 : 3, Zvolen - Bratislava O : 2, Karviná - Zvolen 1 : 8, sme sa umiestnili na 2.mieste.
Vel'ké zmeny v kádri poznačili začiatok sezóny 1995/96. Odišli skúsené hráčky ako Ridzoňová, Ďurišová, Nedeliaková, Černeyová, ktoré skončili s aktívnou činnosťou. Na hosťovanie do Bratislavy z dôvodov štúdia odišli Petrušová, Banášová a neskoršie do Žiliny Holbová. Káder sme doplnili novými nádejnými dievčatami a menila sa aj štruktúra sút'aže, ked' sa hralo po regiónoch. V tejto sezóne bolo treba viac trpezlivosti pri práci s dievčatami. Odišiel tréner Balog a k Rajeckému sa pridal tréner Jindro Říčný. Realizačný team sa rozšíril o vedúceho Jána Sedliaka .
Sezóna 1996/97 sa niesla v budovaní nového družstva.

ŽHKm Zvolen 2001/02. Horný rad z ľava: Sedliak - vedúci družstva, Šimčíková, Almássyová, lvanová, Mišurová, E. Ja&neníková, Trenčanová - kapitánka, Ž. Jačmeníková, Cristea, K. Nosáľová, S1dJpčoková, Dravec - manager družstva. Dolný rad: Dudášová, Janovicová, Sedliaková, Čanky - tréner, Mahdalová, Tišťanová, Makóni - tréner brankárok.

Tréner Říčný kládol na dievčatá v tréningoch vysoké nároky. Zaviedol systém, ktorý priniesol svoje ovocie v neskorších sezónach. Na konci tejto sezóny sa dostali do širšieho reprezentačného výberu tieto hráčky Zvolena: Petrušová (vrátila sa z host'ovania v BA), Babiaková Petra a vel'ký brankársky talent Tišt'anová Jana. Tréner Řičný sa pričinil nielen o hokejový rast dievčat, ale naučil ich aj psychickej odolnosti. Vel'kým prínosom bol príchod skúsenej a ostriel'anej hráčky z Trenčína - Marcely Štefanovičovej, ktorá sa stala vodcovskou postavou družstva. Aj z ned'alekej Banskej Bystrice prišli do kádra nové a ambiciózne hráčky: Mišurová Daniela, Almašiová Mirka, Tureková Jana, Švidraňová Soňa a Šajbanová Jana.
V sezóne 1997/98 sa naše družstvo pohybovalo na popredných miestach, až sme obsadili konečné 5.miesto. Práca trénera Řičného prinášala svoje ovocie a v širšej reprezentácii sme mali 7 hráčok. Medzi najproduktívnejšie hráčky na Slovensku sa už stabilne usadili tieto naše hráčky: Babiaková, Štefanovičová.
Pred sezónou 1998/99 sa v družstve zišlo 25 žien. Z tohoto počtu 6 hráčok tvorili začiatočníčky, ktoré sa počas celej sezóny učili základom hokejovej abecedy. Kostru mužstva tvorilo 7 reprezentantiek doplnených o hráčky, ktoré už okúsili ligový hokej. Ciel'om družstva bolo skončit' v tejto sezóne v prvej slovenskej hokejovej lige žien do 3.miesta. Družstvo absolvovalo 99 tréningových jednotiek (77 na l'ade a 22 v telocvični a posilovni). Celkový sumár sezóny bolo 31 stretnutí, 17 vít'azstiev, 4 remízy a 10 prehier, skóre 135 : 98. Družstvo žien sa v tejto sezóne umiestnilo v celoštátnej súťaži na 4.mieste.
Zahájenie letnej prípravy pred sezónou 1999/2000 sa začalo l5.mája 1999. Dňa 6.septembra nastúpilo 21 hráčok na prípravu a stanovili si ciel'- umiestnenie do druhého miesta. Odohrali 10 prípravných zápasov a v priebehu sezóny sa zúčastnili aj jedného turnaja. V hlavnej súťaži v I. hokejovej lige žien SR sme v základnej časti skončili na druhom mieste a tým sme si zabezpečili účast' v nadstavbovej časti súťaže. V prvom zápase v semifinále sme neuspeli a ani v boji o tretie miesto s Topol'čanmi neboli Zvolenčanky úspešné. Obhájili minuloročné 4.miesto. Sumár sezóny 1999/2000: 31stretnutí, 16 vít'azstiev a 13 prehier, skóre 193: 133.
Sezóna 2000/01 sa viedla v duchu prestavby celého ženského kolektívu. S kádrom sa rozlúčili najlepšie hráčky: Štefanovičová (stala sa rozhodkyňou I.1igy), talent ženského hokeja Babiaková odišla do nemeckej bundesligy. V závere sa naše hráčky podiel'ali na postupe Slovenského družstva do "B" skupiny majstrovstiev sveta, hlavne brankárka Tišt'anová Jana a Babiaková Petra.
V roku 2001 sa stal ženský hokejový klub samostatným právnym subjektom a podarilo sa im po prvýkrát vybojovat' bronzové medaily. Treba pod'akovat' HKm a mestskému zastupitel'stvu za podporu. Správna rada pracuje v nasledovnom zložení: Predseda Ing.Puškár Peter, podpredseda Nosál' Jozef, členovia Ing.Trenčanová Ľubica, Oravec Vladimír, Sedliak Ján, Janovic Milan.

 

Zdroj: J. Jackuliak, J. Šatara : Ja, hokej zvolenský majstrovský mám 70 rokov.

naspäť
 
(C) 2002 Bratislava, L&M